DialogTech: Анализа на атрибут на повик и конверзија

Пред паметните телефони и мобилните уреди, кога дигиталниот маркетинг беше 100 процентен десктоп, атрибуцијата беше поедноставна. Потрошувач кликна на рекламата или е-поштата на компанијата, ја посети целната страница и пополни формулар за да стане главен или да изврши купување. Маркетингот може да го поврзе тоа водство или купување со точниот извор на маркетинг и точно да го измери повратот на потрошената потрошувачка за секоја кампања и канал. Тие едноставно требаше да ги прегледаат сите допири за да се утврди