ProofHQ: Интернет докажување и автоматизација на работниот тек

ProofHQ е софтвер за докажување преку Интернет врз основа на SaaS, кој го насочува прегледот и одобрувањето на содржината и креативните средства, така што маркетинг-проектите ќе завршат побрзо и со помалку напор. Ги заменува процесите за е-пошта и печатена копија, давајќи им алатки на тимовите за преглед за соработка да ја прегледуваат креативната содржина и на алатките на менаџерите за маркетинг проекти за да ги следат прегледите во тек. ProofHQ може да се користи во сите медиуми, вклучувајќи печатени, дигитални и аудио / визуелни. Типично, креативните средства се прегледуваат и одобруваат со користење

SocialBridge: Пакет за соработка преку Интернет за агенции

Било да е тоа стратегија за идеи; управување, организирање или споделување на маркетинг кампања; извршување на проекти; или едноставно поврзување со луѓе преку целиот синџир, соработката е името на играта. Кој подобар начин да им дозволите на секој поединец самостојно да ги опслужува датотеките, документите или другите клучни информации што ги бара, без да мора да трча на централна конзола или да зависи од другите за да ги проследи информациите? SocialBridge овозможува поставување на прилагодливи мрежни заедници базирани на облак за секој проект или специфична потреба,