Можно е: Нахранете ги своите производи споредувајќи ги цените на веб-страниците, филијалите, пазарите и мрежите за реклами

Достигнувањето до публика таму каде што е е една од најголемите можности на секоја стратегија за дигитален маркетинг. Без разлика дали продавате производ или услуга, објавувате статија, синдикализирате подкаст или споделувате видео - поставување на оние предмети каде што има ангажирани, релевантната публика е клучна за успехот на вашиот бизнис. Затоа буквално секоја платформа има и кориснички интерфејс и интерфејс читлив од машина. Гледајќи наназад на оваа година, блокадите ги претворија малопродажбата и е-трговијата