Како да се измерат, избегнат и намалат високите стапки на напуштање на количката

Јас секогаш сум изненаден кога ќе сретнам клиент со процес на исплата на Интернет и колку малку од нив навистина се обиделе да купат од својата страница! Еден од нашите нови клиенти имаше страница во која вложија еден тон пари и има 5 чекори да се оди од почетната страница до количката. Чудо е што некој успева толку далеку! Што е напуштање на количката? Можеби

Најдобри практики за дизајнирање страница

Визуелен веб-сајт за оптимизатор искористи податоци од над 150 употреба на студии на случаи за да се излезе со овој инфографик што ги означува клучните елементи за успешна страница за исплата. Поентата на инфографикот не е да се обезбеди список за проверка за комплетирање; тоа е да обезбеди список за тестирање и оптимизација. 68% од сите посетители на е-трговија ја напуштаат својата шема за купување со 63% од тие 4 трилиони долари за обновување. Инфографикот поминува низ четири елементи за да дизајнира страница за наплата