Интернетот работи подобро без блиц

Стив sобс беше во право. Првата личност која ме советуваше да добијам блокатор на Флеш беше Блејк Метени. Блејк е еден од најдобрите инженери со кои некогаш сум имал задоволство да работам - и сум работел со него и во Копендиум и во ChaCha. Thinkе помислите дека ќе слушнав момче кое ја трансформираше целата инфраструктура и платформа барем во две различни технолошки компании. Јас не го слушав. Јас