Workamajig: Финансиско управување и управување со проекти за креативни агенции

Workamajig е веб-базиран систем за управување со финансии и проекти на клиенти на вашата рекламна или маркетинг агенција. Повеќе од 2,000 фирми го користат својот софтвер за управување со маркетинг за нивните оддели. Workamajig е прилагодлив, веб-базиран софтвер за управување со проекти кој рационализира сè што прави вашата агенција - од нови деловни активности и продажба доведува до екипирање и креативно извршување, сè до циклусот на проектот до сметководството и финансиското известување. Карактеристиките на Workamajig вклучуваат: Сметководство - индустрија