Проблемот со веб 3.0 опстојува

Категоризирање, филтрирање, обележување, собирање, пребарување, индексирање, структурирање, форматирање, обележување, вмрежување, следење, собирање, лајкување, твитање, пребарување, споделување, обележување, копање, сопнување, сортирање, интегрирање, следење, припишување down тоа е сосема болно. Еволуциите на веб-мрежата 0: Во 1989 година, Тим Бернерс-Ли од ЦЕРН предлага отворен Интернет. Првата веб-страница се појави во 1991 година со Проектот за светска мрежа. Веб 1.0: До 1999 година има 3 милиони веб-страници и корисниците се движат првенствено преку усна уста и директориуми како Yahoo! веб

Анкета: Дали собирањето или ангажирањето е посуштинско?

Како маркетери, произведуваме содржина на неделна (па дури и дневна) основа насочена кон нашите целни пазари, поттикнувајќи ги нашите изгледи да ја бараме и читаме нашата содржина. На едната страна од паричката, се надеваме дека тие ќе се ангажираат и ќе коментираат за нашата содржина за да можеме да започнеме разговор (базиран на дозвола) со нив. Од друга страна, исто така, сакаме да пополнат формулари за целни страници за да добиваат бели реклами или студии на случај, така