Влијанието на брендот врз Одлуката за купување на потрошувачите

Пишувавме и зборувавме многу за атрибуцијата и одлуката за купување, бидејќи се однесува на производство на содржина. Препознавањето на брендот игра значајна улога; можеби повеќе отколку што мислите! Додека продолжувате да ја градите свеста за вашиот бренд на Интернет, имајте на ум дека - иако содржината не може веднаш да доведе до конверзија - може да доведе до препознавање на брендот. Како што се зголемува вашето присуство и вашата марка станува доверлив ресурс,