Што е POE? Платени, сопственици, заработени… и споделени… и конвергирани медиуми

POE е кратенка за трите методи на дистрибуција на содржината. Платените, сопственици и заработените медиуми се сите одржливи стратегии за градење ваш авторитет и ширење на вашиот дострел во социјалните медиуми. Платени, сопствени, заработени медиуми Платени медиуми - е употреба на платени рекламни канали за да се вози сообраќајот и целокупната порака на брендот до вашата содржина. Се користи за креирање на свест, започнување со други форми на медиуми и за гледање на вашата содржина од новата публика.