14 метрики за фокусирање со дигитални маркетинг кампањи

Кога првпат го разгледав овој инфографик, бев малку скептичен дека недостасуваат толку многу метрики… но авторот беше јасен дека тие се фокусирани на дигитални маркетинг кампањи, а не на целокупната стратегија. Постојат и други метрики што ги набудуваме во целина, како што се бројот на клучни зборови за рангирање и просечен ранг, социјални споделувања и удел на глас…, но кампањата обично има ограничен почеток и застој, така што не се применува секоја метрика