Мобилна текстуална површина: Колку карактери останаа

Ние сме до верзијата 3.0 на додатокот за мобилен WordPress користејќи ја одликата API и Text Club на Конектив мобилен. Конективниот мобилен има ограничување од 150 карактери за вашата порака за мобилен маркетинг што сакате да ја емитувате на вашите претплатници. Наместо некој да се прашува колку карактери оставиле, јас го изменив малиот во низа метод на Javascript на Гики Грл за да го прикажам бројот на преостанатите знаци: јас)