Снимка за платен дигитален маркетинг Kenshoo: Q4 2015 година

Секоја година верувам дека работите ќе започнат да се израмнуваат, но секоја година пазарот драматично се менува - и 2015 година не се разликуваше. Растот на мобилната телефонија, зголемувањето на рекламите со списоци на производи, појавата на нови видови реклами, сето тоа придонесе за некои значајни промени во однесувањето на потрошувачите и поврзаното трошење од страна на маркетерите. Овој нов инфографик од Кеншо открива дека социјалното значително се зголеми на пазарот. Пазарџиите ги зголемуваат своите социјални трошоци за 50%

14 метрики за фокусирање со дигитални маркетинг кампањи

Кога првпат го разгледав овој инфографик, бев малку скептичен дека недостасуваат толку многу метрики… но авторот беше јасен дека тие се фокусирани на дигитални маркетинг кампањи, а не на целокупната стратегија. Постојат и други метрики што ги набудуваме во целина, како што се бројот на клучни зборови за рангирање и просечен ранг, социјални споделувања и удел на глас…, но кампањата обично има ограничен почеток и застој, така што не се применува секоја метрика