Причината и зачудувачките последици од изданијата на податоците

Над половина од сите трговци веруваат дека валканите податоци се најголемата пречка за градење успешна маркетинг програма. Без квалитетни податоци или нецелосни податоци, ви недостасува можност прецизно да наведете и да комуницирате со вашите потенцијални клиенти. За возврат, ова остава јаз во вашата способност да се осигурате дека ги задоволувате и потребите на вашиот тим за продажба. Ефикасноста на продажбата е растечки технолошки сегмент. Способноста, со одлични податоци, да ги насочуваат потенцијалните клиенти, да ги претворат во води,