Намалете ја големината на датотеката CSS за 20% или повеќе

Откако ќе се развие некоја страница, тоа е прилично типично за датотеката со каскадни стилови (CSS) да расте како што продолжувате да ја прилагодувате вашата страница со текот на времето. Дури и кога вашиот дизајнер прв пат ја вчита CSS, може да има секакви дополнителни коментари и форматирање што го надувуваат. Намалувањето на приложените датотеки како CSS и JavaScript може да помогне во намалување на времето на оптоварување кога посетител ќе пристигне на вашата страница. Намалувањето на датотеката не е лесно… но, како и обично,