SDL: Споделете ја унифицираната порака со вашите глобални клиенти

Денес, маркетерите кои бараат најбрз и најпаметен начин да управуваат со искуството на своите клиенти, вртат глава кон облакот. Ова им овозможува на сите податоци на клиентите непречено да течат и да излегуваат од маркетинг системите. Тоа исто така значи дека профилите на клиентите постојано се ажурираат и комплетите на податоци за клиентите автоматски се креираат во реално време, обезбедувајќи целосно интегриран преглед на интеракциите на клиентите низ претпријатието на брендот. SDL, креаторите на Cloud Experience Cloud (CXC),