Кој е системот за нето резултат на промотори (NPS)?

Минатата недела патував за Флорида (го правам ова секој квартал или нешто слично) и за прв пат слушав книга за Аудибл на патот надолу. Јас го избрав Крајното прашање 2.0: Како нет компаниите што се залагаат напредуваат во светот управуван од клиенти по дијалогот со некои маркетинг професионалци преку Интернет. Системот на резултатот на Нет промотор се заснова на едноставно прашање… крајно прашање: на скала од 0 до 10, како