Метрика на Легер: Известување за глас на клиент (VoC)

Легер Метрикс нуди платформа за да и помогне на вашата компанија во подобро разбирање за тоа како искуството на клиентот предизвикува задоволство, лојалност и профит низ вашата компанија. Платформата Глас на клиент (VoC) ви ги обезбедува потребните алатки за снимање на повратни информации од клиентот со следниве карактеристики: Повратни информации од клиентите - Поканете повратни информации од клиентите и собирајте ги преку мобилен, веб, СМС и телефон. Известување и анализа - Доставете увид на вистинските луѓе, во вистинско време