6 клучни метрика за успешност на задоволството на клиентот

Пред неколку години, работев за компанија што го следеше нивниот обем на повици во услугата за клиенти. Ако нивниот обем на повик се зголеми и времето по повик се намали, тие ќе го прославеа својот успех. Проблемот беше што тие воопшто не беа успешни. Претставниците на услугите за клиенти едноставно брзаа со секој повик да го спречат управувањето од нивниот грб. Резултатот беше неколку многу лути клиенти кои постојано мораа да се јават за да најдат резолуција. Ако ти