ДЕСЕЛЕКТ: Решенија за овозможување на маркетинг податоци за Salesforce AppExchange

За маркетерите е важно да воспостават патувања 1:1 со клиентите во обем, брзо и ефикасно. Една од најкористените маркетинг платформи што се користат за оваа намена е Salesforce Marketing Cloud (SFMC). SFMC нуди широк опсег на можности и ја комбинира таа мултифункционалност со невидени можности за маркетерите да се поврзат со клиентите низ различни фази од нивното патување со клиентите. Маркетинг облакот, на пример, не само што ќе им овозможи на маркетерите да ги дефинираат своите податоци