TidyMarketer: Сè-во-едно SaaS маркетинг центар за рекламни кампањи

Трошењето на глобалните медиуми се зголемува со стапка од 5.1%, што се очекува да достигне 2.1 трилиони долари во 2019 година, според Мекинзи. Трошоците за дигитални реклами се подготвени да ги надминат ТВ-трошоците во 2018 година. TidyMarketer започна решение за маркетинг кампања со градител на планови за медиуми, календар за кампањи, автоматски извештаи и многу повеќе, за соработка на тимови и агенции за маркетинг. Платформата SaaS им овозможува на пазарџиите да планираат, координираат, соработуваат и размерат целото управување со кампањата од една платформа. Тој е дизајниран да