Психологијата и рентабилност на бојата

Јас сум морон за инфографик во боја… веќе објавивме како половите ги толкуваат боите, бојата, емоциите и брендирањето и дали боите влијаат или не врз однесувањето на купувањето. Овој инфографски детал ја прикажува психологијата, па дури и враќањето на инвестицијата што една компанија може да ја постигне со фокусирање на боите што ги користат во текот на нивното корисничко искуство. Емоциите што ги предизвикува бојата се засноваат повеќе на лични искуства отколку на она што ни е кажано дека треба да го претставуваат. Црвената боја може