Што е вирусен маркетинг? Неколку примери и зошто тие работеле (или не)

Со популарноста на социјалните медиуми, се надевам дека поголемиот дел од деловните субјекти ја анализираат секоја кампања што ја спроведуваат со надеж дека ќе се сподели преку уста за да се зголеми нејзиниот дострел и потенција. Што е вирусен маркетинг? Вирусен маркетинг се однесува на техника каде што стратезите за содржина намерно дизајнираат содржина што е лесно пренослива и многу привлечна, така што ја споделуваат брзо од многу луѓе. Возилото е клучна компонента -