Гуру на колички: Автоматизација на маркетингот за трговија

Fortално е што платформите за е-трговија не го прават маркетингот приоритет. Ако имате онлајн продавница, апсолутно нема да го исполните целиот потенцијал за приходи, освен ако не сте во можност да стекнете нови клиенти и да го зголемите потенцијалот за приход на сегашните клиенти. За среќа, има одлична раса на платформи за автоматизација на маркетингот што ги обезбедува сите потребни алатки за автоматско насочување кон клиентите каде што најверојатно ќе се отворат, кликнат и купат. Еден таков