Карактеристики на претпријатието за платформа за маркетинг на социјални медиуми

Ако сте голема организација, обично ви се потребни шест критични аспекти на софтверот на претпријатието: Хиерархии на сметки - можеби најбараната карактеристика на која било платформа на претпријатието е можноста да се изградат хиерархии на сметки во рамките на решението. Значи, матична компанија може да објавува во име на бренд или франшиза под нив, да пристапи до нивните податоци, да помогне во распоредување и управување со повеќе сметки и контрола на пристапот. Процеси за одобрување - организациите на претпријатието обично имаат