Колку чини производството на видео за објаснувачи?

Мојата агенција има ангажирано неколку работни места објаснувачи за нашите клиенти. Имаме неколку неверојатни резултати во текот на годините кога ги користевме, но цените се разликуваат многу. Додека видеото со објаснувач може да изгледа прилично исправно, има доста подвижни делови за да се состави ефикасно видео со објаснувач: Скрипта - скрипта што го идентификува проблемот, дава решение, ја разликува марката и го принудува гледачот да преземе нешто