Листа за проверка: Како да креирате содржина што е инклузивна

Бидејќи пазарџиите се фокусираат на содржина што ја ангажира публиката, ние честопати наоѓаме идеи и дизајнираме кампањи со мали групи луѓе слични на нас самите. Додека пазарџиите се стремат кон персонализација и ангажман, премногу често се занемарува разновидноста во нашите пораки. И, со занемарување на културите, половите, сексуалните склоности и попреченоста ... нашите пораки што треба да се вклучат, всушност можат да ги маргинализираат луѓето кои не се како нас. Инклузивноста треба да биде приоритет во секоја маркетинг порака. За жал,