ISEBOX: Објавување и дистрибуција на видео содржини

ISEBOX им овозможува на агенциите и брендовите да красат, објавуваат и дистрибуираат слики, документи, аудио датотеки, вградени кодови и повеќе, на една страница. Страницата за дестинација може да биде заштитена со лозинка или отворена за јавноста. Пренесените видео-датотеки можат да бидат големи колку 5 GB по датотека, а медиумот може да се репродуцира од клиентот или од седиштето на кој било десктоп или мобилен уред без да се бара преземање, плеер, најавување на FTP, итн. Клиентите на ISEBOX го користат