Содржината е крал…, но круната ја носи само еден

Ја имате чуено изреката насекаде, Содржината е крал. Не верувам дека е променето, ниту верувам дека некогаш ќе се промени. Без разлика дали станува збор за компании кои пишуваат за нивните производи и услуги, заработени медиуми кои пишуваат за нив, споделени медиуми што ги споделуваат, платени медиуми кои ги промовираат ... тоа е содржина што предизвикува влијание, авторитет и одлуки за купување. Проблемот доаѓа кога сите се под верување дека нивната содржина е крал. Да бидеме искрени, повеќето содржини се страшни.

8 начини да креирате содржина што создава клиенти

Овие последниве неколку недели ја анализиравме целата содржина на нашите клиенти за да ја идентификуваме содржината што предизвикува најголема свесност, ангажман и конверзии. Секоја компанија што се надева дека може да стекне лидери или да го развива својот бизнис преку Интернет, мора да има содржина. Со доверба и авторитет се два клуча за каква било одлука за купување и содржина ги придвижува овие одлуки на Интернет. Ова, само бара брз преглед на вашата анализа, пред да откриете дека