Вообичаени формули за чистење на податоци во Excel

Со години, ја користев публикацијата како ресурс за да не опишам само како да правам работи, туку и да чувам евиденција за себе, за да побарам подоцна! Денес, имавме клиент кој ни подари датотека со податоци за клиенти што беше катастрофа. Практично, секое поле беше погрешно форматирано и; како резултат, не можевме да ги увеземе податоците. Иако има неколку одлични додатоци за Excel што треба да го расчисти користејќи Visual