Водич за мали бизниси за рекламирање на Фејсбук

Способноста деловните субјекти да можат органски да создаваат публика и да им пазаруваат на Фејсбук има прилично голема застој. Тоа не значи дека Фејсбук не е одличен платен ресурс за рекламирање. Практично со секој потенцијален купувач што се обидувате да го достигнете во една платформа и можноста конечно да ги насочите и да ги достигнете, рекламирањето на Фејсбук може да предизвика голема побарувачка за вашиот мал бизнис. Зошто малите бизниси рекламираат на Фејсбук 95% од