CleverTap: Аналитика и платформа за сегментација на мобилен маркетинг

CleverTap им овозможува на мобилните трговци да ги анализираат, сегментираат, ангажираат и мерат нивните напори за маркетинг преку мобилен телефон. Платформата за мобилен маркетинг комбинира увид во клиентите во реално време, напреден мотор за сегментација и моќни алатки за ангажирање во една интелигентна платформа за маркетинг, што го олеснува собирањето, анализата и делувањето на увидот на клиентот во милисекунди. Постојат пет делови од платформата CleverTap: Табла каде што можете да ги сегментирате вашите корисници врз основа на нивните активности и својства на профилот, да водите насочени кампањи до овие