Пренамена на Фејсбук со AdRoll Пренасочување

Пренасочувањето на Фејсбук работи исто како и секоја друга стратегија за повторно насочување. Ако некој посетител ја напушти вашата страница без конвертирање, пренасочувањето на Фејсбук може да прикаже Фејсбук реклама или додаток директно во фидот на Вести на Фејсбук (бета) кога посетителот е подоцна на Фејсбук. Пренасочувањето ќе ги врати некои од оние посетители на вашата страница за да можат да ја завршат конверзијата. Со AdRoll, рекламодателите можат да ги користат своите податоци од прва страна за повторно да ги насочат посетителите на страниците на Фејсбук. AdRoll's