Подобро истражување, подобри резултати: Методифицирајте ја истражувачката технолошка платформа

Methodify е автоматизирана платформа за истражување на пазарот и е една од само неколку глобално ниво што е специјално развиена за автоматизација на целиот процес на истражување. Платформата им го олеснува и побрзо на компаниите пристапот до клучните согледувања на потрошувачите во секоја фаза од развојот на производот и процесот на маркетинг со цел да донесат подобри деловни одлуки. Напредно, чекор понапред, „Методификас“ беше дизајниран да биде прилагодлив, давајќи им на фирмите повратни информации од потрошувачите за секаков вид