Статистика на скратено URL на Google за лажни

Имавме интригантна сесија со клиент како дел од обука за аналитика и консултации што ги правиме со нивната матична компанија. Како дел од нивните тековни напори, тие дистрибуираат QR-кодови, го додаваат кодот на кампањата на Google Analytics, а потоа го применуваат скратувачот за URL-адреси на Google, дозволувајќи им прецизно да ги измерат стапките на одговор на нивните напори. Ова е солидна стратегија. Само аналитиката не може да ви обезбеди сè што ви треба заради сите апликации што дистрибуираат