Еволуцијата на оптимизацијата на пребарувачот: со неколку бесплатни совети за оптимизација

Викендов се сретнав на кафе со еден пријател кој работеше во индустријата за домашни услуги. Тој жалеше што неговата фирма имала договор со агенција за оптимизација во последните неколку години, но тој не бил сигурен дали добиваат поврат на инвестицијата за парите што ги потрошиле со нив. Вкупниот износ беше над 100,000 УСД во текот на животот со консултантот. Двајцата беа загрижени дека ако тие