Што е маркетинг на содржина?

И покрај тоа што пишувавме за маркетинг на содржина повеќе од една деценија, мислам дека е важно да одговориме на основните прашања и за студентите на маркетинг, како и да ги потврдиме информациите дадени на искусни маркетинг. Маркетингот на содржината е интересен поим. И покрај тоа што доби интензитет од неодамна, не можам да се сетам на време кога маркетингот немаше содржина поврзана со него. Но, има повеќе во стратегијата за маркетинг на содржина, отколку само да започнете блог, така