YouTube: Која е вашата стратегија за видео таму?

Ние секогаш сме фокусирани на празнините кога станува збор за стратегијата за дигитален маркетинг на нашите клиенти. Пребарувачите не се само канал за деловните субјекти и потрошувачите да ги наоѓаат брендовите што ги бараат, алгоритмите се исто така одличен индикатор за авторитетот на брендот преку Интернет. Додека ја анализираме содржината што предизвикува внимание кон брендот, ја споредуваме содржината на страницата на секој конкурент за да видиме кои се разликите. Мошне често, еден од тие диференцијатори е