Серхен: Веб-страница за оцени и прегледи на апликациите за облак

Пазарот во Серчен опслужува над 10,000 продавачи и милиони купувачи годишно. Нивната цел е да произведат одлична база на податоци за оценки и прегледи што ќе ги поврзат купувачите и продавачите со најдобрите облак услуги и софтвер во категориите IaaS, PaaS и SaaS. IaaS - Инфраструктурата како услуга е модел на обезбедување во кој една организација ја аутсорсира опремата што се користи за поддршка на операции, вклучувајќи складирање, хардвер, сервери и мрежни компоненти. Давателот на услуги