Статистика за електронска трговија: Влијанието на пандемијата COVID-19 и заклучувањата врз малопродажбата и преку Интернет

Влијанието на пандемијата дефинитивно ги направи и победниците и губитниците оваа година. Додека малите трговци беа принудени да ги затворат своите врати, потрошувачите загрижени за КОВИД-19 беа водени или да нарачаат преку Интернет или да ја посетат нивната локална малопродажба. Пандемијата и придружните ограничувања на владата ја нарушија целата индустрија и, најверојатно, ќе ги видиме ефектите на бранување за следните години. Пандемијата го забрза однесувањето на потрошувачите. Многу потрошувачи беа скептични и продолжија да се двоумат