Како Јулиус ја зголемува рентабилност на инфлуенсер маркетингот

Инфлуенсер маркетингот е најбрзо растечката форма на онлајн стекнување. Има добра причина - неодамнешните податоци докажуваат рентабилност на маркетинг кампањите со инфлуенсер: Осумдесет и два проценти од потрошувачите веројатно ја следат препораката дадена од инфлуенсер и секој 1 долар потрошен на инфлуенсер маркетинг враќа 6.50 УСД да се зголеми од 1 милијарда на 5-10 милијарди долари во следните пет години. Но, до денес, извршување привлечни маркетинг кампањи за влијанија