9 Интернет-креатори и платформи на инфографик

Инфографската индустрија експлодира и сега гледаме неколку нови алатки за помош. Во моментов, агенциите за инфографика наплатуваат од 2 до 5 милиони долари за истражување, дизајнирање и промовирање на фантастичен инфографик. Овие алатки ќе го направат развојот на вашата инфографика многу поскап, полесен за дизајнирање и објавување, а некои вклучуваат модули за известување за да видите колку добро се дистрибуираат и промовираат вашите инфографици. Некои од нив се малку млади, па можеби ќе треба да се справите