Иднината не е без работа и никогаш не била

Паранојата во врска со иднината на вештачката интелигенција, роботиката и автоматизацијата навистина треба да престане. Секоја индустриска и техничка револуција во историјата ги отвори луѓето кон неограничени можности за примена на нивниот талент и креативност. Не дека одредени работни места не исчезнуваат - се разбира дека исчезнуваат. Но, тие работни места се заменуваат со нови работни места. Додека денес гледам околу мојата канцеларија и ја прегледувам нашата работа, сето тоа е ново! Гледам и презентирам на нашата AppleTV,