Дали оловните форми се мртви?

Краток одговор? Да Барем во традиционална смисла, а под „традиционална“ ние подразбираме барање информации од посетителите пред да дадете вредност или користење застоена статичка содржина како поттик. Ајде да направиме резервна копија од тој камион за одредена позадина: Во нашата работа што им помагаме на клиентите да ги зголемат своите конверзии преку Интернет, забележавме значителен, постојан пад на веб-посетителите кои ги пополнуваат традиционалните оловни форми. Има добра причина за тоа. Однесувањето на купувачот се менува, најмногу поради технологијата, информациите