Како да поставите едноставна 5-чекорна инка за продажба преку Интернет

Во последните неколку месеци, многу бизниси се префрлија на маркетинг преку Интернет поради КОВИД-19. Ова ги натера многу организации и мали бизниси да се борат да излезат со ефективни стратегии за дигитален маркетинг, особено оние компании кои претежно се потпираа на продажба преку нивните продавници со тули и малтери. Додека рестораните, продавниците за малопродажба и многу други почнуваат повторно да се отвораат, лекцијата научена во последните неколку месеци е јасна - мрежниот маркетинг мора да биде дел од целокупниот