RetargetLinks: Покажете реклами во содржината што ја споделувате

Бидејќи вашиот бренд станува авторитет на Интернет, не се очекува да ги препишете и објавите сите вести што се објавени таму. Всушност, многу страници и ресурси имаат многу поголем авторитет од вашиот бренд. Бидејќи тие завршија толку фантастична работа, споделувањето на нивните статии ќе помогне да се изгради вашиот кредибилитет и авторитет на Интернет. Се разбира, она што би било уште покорисно е можноста вие да возите сообраќај кон нивниот напис, а потоа