Пристигнување на потопниот маркетинг, новинарството и образованието

Виртуелната и зголемената реалност ќе играат поголема улога во вашата иднина. TechCrunch предвидува дека мобилниот AR најверојатно ќе биде пазар од 100 милијарди долари во рок од 4 години! Не е важно дали работите за врвна технолошка компанија или во изложбен салон за продажба на канцелариски мебел, вашиот бизнис ќе има корист на некој начин со огромно маркетинг искуство. Која е разликата помеѓу VR и AR? Виртуелната реалност (ВР) е дигитална рекреација на