Мојата ажурирана канцеларија за внатрешни работи за снимање видео и објавување на објави

Кога се преселив во мојата домашна канцеларија пред неколку години, имав многу работа што требаше да ја направам за да го направам удобен простор. Сакав да го поставам и за снимање видео и за објавување, но исто така да го направам удобен простор каде што уживам да минувам долги часови. Скоро е таму, па затоа сакав да споделам некои од инвестициите што ги направив, како и зошто. Еве дефект на