MQLs се Passé - Дали генерирате MQMs?

MQM е новата маркетинг валута. Состаноци квалификувани за маркетинг (MQM) со потенцијални клиенти и клиенти го водат продажниот циклус побрзо и го зголемуваат цевководот за приходи подобро. Ако не ја дигитализирате последната милја од вашите маркетинг кампањи што доведува до повеќе победи на клиентите, време е да ја разгледате најновата маркетинг иновација. Добро сме во промена на играта од светот на MQL во свет во кој водството подготвени за разговор се примарна валута за маркетинг. На

Како се генерираат водството преку маркетинг автоматизација

Во детали пишувавме за стратегиите за автоматизација на маркетингот, кои карактеристики се критични и за предизвиците со извршувањето на тие стратегии за водење на водството. Целта на автоматизацијата на маркетингот е да се надмине критичниот јаз помеѓу продажбата и маркетингот, што на крајот носи одлични доводи до одделот за продажба во вистинско време. Ова помага да се подобри квалитетот на оловото, како и да се намали напорот потребен за затворање на продажбата. На крајот на краиштата, ова го зголемува бројот на водства, вредноста