Ставањето на СМО задолжен за маркетинг технологија се исплати!

Новата студија на Советот на главниот маркетинг директор (ЦМО) и Теалиум покажува дека подобрувањата во работењето и маркетингот се директно поврзани со поседување на официјален патоказ за управување со дигиталните маркетинг технологии и интеграција на податоците произведени од множење на точките на допир на клиентите. Со наслов Квантифицирај колку добро обединуваш, новиот извештај истражува степен до кој главните маркетинг се архитектираат стратегиите за технологија за дигитален маркетинг и обединуваат и извлекуваат вредност од множење на изворите на податоци на клиентите. Меѓу