Користење на управување со дигитални средства за насочување на социјалната промоција

Во моментов имаме двајца клиенти кои имаат милиони клиенти на национално ниво. Притисокот да се развие стратегија за социјални медиуми што промовира, реагира и реагира на таа големина на мрежата не е мал потфат - и навистина е невозможен без употреба на работен тек и автоматизација. Она што бизнисите не го сфаќаат е дека алатките за курации и работни процеси за поедноставување на можноста за наоѓање, одобрување и објавување содржина генерирана од корисник веќе постои. Препорачана е корисничка содржина (UGC)